Start Kogo uczymy

Zachowania trudne? Dziecko nie mówi? - Możemy pomóc!

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Krok po Kroku” im. Edmunda Bojanowskiego jest specjalistyczną placówką przygotowaną na przyjęcie dzieci o zaburzonym rozwoju, które angażują się w zachowania trudne (np. brak podporządkowania się, niszczenie mienia, stereotypie) lub poważne zachowania trudne (np. ataki złości, autoagresja, agresja), a także dzieci, które nie mają umiejętności sprawnego komunikowania się. Wg najnowszych opracowań około 15% dzieci o zaburzonym rozwoju prezentuje zachowania trudne, a około 30% pozostaje niewerbalnymi (brak mowy). Ponad to, obie te trudności często współwystępują, czyniąc życie dziecka i jego rodziny wyjątkowo trudnym, a także powodując, iż dziecko nie może dobrze funkcjonować w placówce edukacyjnej (nawet „specjalnej”) i w życiu codziennym.  W naszej Szkole specjaliści z dziedziny stosowanej analizy zachowania w kompetentny sposób przygotowują plany edukacyjno-terapeutyczne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (alternatywne sposoby komunikacji, zwłaszcza Picture Exchange Communication System, PECS) i  społecznych, umiejętności poznawczych, a także niwelowanie problemów w zachowaniu. Głównym celem jest danie dzieciom możliwości przekazywania swoich potrzeb w społecznie akceptowalny sposób, bez konieczności angażowania się w zachowania trudne.