Start 1 %

1 %

1% KRS: 287008

Przy składaniu PIT konieczne jest wpisanie w części „J”, poz. 133  „cel szczegółowy”: „SZKOŁA”.